HEMODİYALİZ MERKEZİ RO SU ARITMA SİSTEMLERİ
Hemodiyaliz merkezinde su arıtma sistemi kurulmadan önce yer, ham su niteliği ve hemodiyaliz makine sayısı tespit edilerek en uygun şekilde tasarlanır ve teknik ekibimiz tarafından en kısa zamanda yerine montajı yapılarak teslim edilir. Sistem T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı son Su Arıtma Sistemleri Yönerge’sine uygundur. Ayrıca RO cihazlarımız diyaliz makinelerinin ve dolayısıyla saf su ihtiyacının artması gözönünde bulundurularak kapasite artışına uygun olarak tasarlanır. Elde edilen ürün su Avrupa Farmakopisinin son versiyonuna uygun olduğu sistem sonrası resmi laboratuardan alınan rapor ile kanıtlanmaktadır.

 

Doğu Sanayi Sitesi 13. Blok No: 7/A Yenibosna / İstanbul
Tel: 0212 551 24 74 Fax: 0212 551 78 33 E-mail: sales@protekteknik.com.tr
Tüm Hakları Protek Teknik Hizmetler'e Aittir. Copyrihgt © 2017